Prezeraním internetovej stránky spoločnosti M-REALITY SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len "M-REALITY SLOVAKIA") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti M-REALITY SLOVAKIA. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. M-REALITY SLOVAKIA zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

M-REALITY SLOVAKIA si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti M-REALITY SLOVAKIA alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou M-REALITY SLOVAKIA. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti M-REALITY SLOVAKIA.