Predaj a kúpa nehnuteľnosti sa spája s veľkým množstvom potrebnej zmluvnej dokumentácie a pre bežného človeka je komplikované rýchlo a dobre sa v nej zorientovať.

Pred podpisom každej zmluvy je dôležité preveriť rôzne typy podkladov - projektovú dokumentáciu, kataster, právny stav nehnuteľnosti, listy vlastníctva a pod.

V prípade potreby zabezpečíme pre našich klientov po vzájomnej dohode vypracovanie kompletnej dokumentácie a preverenie všetkých potrebných podkladov.

Zmluvná dokumentácia:

  • Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
  • Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva bytu
  • Kúpna zmluva na dom a pozemok
  • Preberací protokol k nehnuteľnosti
  • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
  • Rôzne dodatky
  • a ďalšie

 

Zmluvná dokumentácia M-REALITY SLOVAKIA