Znalecký posudok, ktorým sa určuje aktuálna trhová hodnota konkrétnej nehnuteľnosti, je potrebný pre najrôznejšie úkony pri narábaní s nehnuteľnosťou. Predaj, kúpa či dedenie nehnuteľnosti, vybavovanie úveru alebo ručenia atď.

Znalecký posudok pre prípad predaja alebo kúpy nehnuteľnosti robí znalec, ktorý má na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie a my pre našich klientov vypracovanie takýchto súdno-znaleckých posudkov zabezpečíme.

Na určenie hodnoty danej nehnuteľnosti sa najčastejšie používa metóda porovnávania, keď je hodnota bytu, domu alebo pozemku určená podľa porovnania s ostatnými podobnými nehnuteľnosťami v danej lokalite.

Základom pre vypracovanie znaleckého posudku sú dokumenty týkajúce sa danej nehnuteľnosti - listy vlastníctva, rôzne zmluvy, kolaudačné rozhodnutia, technické dokumentácia a pod.

Pri vypracovaní znaleckého posudku je samozrejmosťou profesionalita a korektnosť.

 

Znalecký posudok M-REALITY SLOVAKIA